Vestavba podkroví Boršice

projekt: 2021

místo: Boršice
vizualizace: Pavel Zemánek

Popis lokality
Stavba se nachází v obci Boršice, asi 10 km západně od Uherského Hradiště na říčce Dlouhá řeka. V okolí stavby se mísí samostatně stojící a řadová zástavba rodinných domu rozesetých do severně se svažujícího kopce.
Řešená parcela se nachází v širším středu obce. Pozemek je přístupný ze spodní, severní strany od malé obecní komunikace.

Urbanistické řešení
Jedná se pouze o úpravy již existující stavby, proto zde nebylo možné řešit stavbu na úrovni urbanismu. Řešilo se pouze nové dopravní napojení k pozemku investora přes obecní pozemek.

Koncept
Již při návrhu stávajícího domu bylo plánováno s využitím podkroví, k tomu však nedošlo. Původní plánovaná dispozice již neodpovídá současným standardům na bydlení. Hlavním cílem studie bylo navrhnout novou vnitřní dispozici bez velkých zásahů do stávajících konstrukcí a zároveň maximalizovat využití prostoru. Nově vložené prvky nebo přístavby jsou řešeny odlišným materiálem a tvarovým výrazem, než je stávající stavba, aby došlo k plánovanému kontrastu mezi novým a starým.

Dispoziční řešení
Centrem celé dispozice je stávající prostor interiérového schodiště, který měl, podle původního návrhu, propojovat přízemí a podkroví. Nová dispozice má svůj vlastní vstup po novém venkovním schodišti s navazujícím zádveřím, přes které se dostaneme do chodby. Z chodby můžeme pokračovat do dětského pokoje orientovaného do zahrady, koupelny orientované severně do ulice, nebo do hlavního obytného prostoru. Hlavní obytný prostor obsahuje kuchyni, jídelnu a obývací pokoj. Hlavní prostor je převýšený a nachází se nad ním vložena galerie sloužící jako pracovna. Na hlavní obytný prostor pak ještě navazuje ložnice rodičů orientovaná do zahrady. Nad dětským pokojem, ložnicí a stávajícím schodištěm se dále nachází půdní prostor, kde je uvažováno umístění všech technologií potřebných pro fungovaní podkroví jako samostatné bytové jednotky.

Konstrukční a materiálové řešení
Téměř všechny konstrukce zůstávají původní, pouze se do nich vkládá nová vrstva. Jedná se o zděnou stavbu s dřevěným krovem a pálenou krtinou. Nově vložené prvky, jako je vikýř a nový vstup, jsou opláštěny falcovaným plechem. Nové příčky tvoří sádrokarton nebo zděná konstrukce z pálených tvarovek.