o nás

Atelier Piktogram je mladá architektonická kancelář zabývající se hlavně drobnou architekturou a architekturou obytných staveb.

Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Od samého začátku se snažíme porozumět širšímu kontextu a hledat optimální řešení, které splní nejen potřeby klienta, ale bude přínosem i pro své okolí. Snažíme se navrhovat chytrá řešení, která ale dodržují ekonomické mantinely.

Zpracováváme všechny stupně projektové činnosti od studie až po autorský dozor při realizaci včetně zajištění potřebných povolení. Spolupracujeme se stálým okruhem specialistů, kteří jsou nezbytnou součástí procesu s úspěšným cílem.

 

Jak pracujeme

Seznámení
První kontakt klienta s architektem probíhá většinou prostřednictvím telefonické nebo mailové komunikace, kde si sdělíme základní informace a o jakou spolupráci by se mělo jednat. Na základě informací vytvoříme předběžnou cenovou nabídku, kterou v klidu zvážíte a pokud se setká s Vaším očekáváním, pustíme se do spolupráce.

Příprava zakázky
Před zahájením práce na jakémkoliv projektu preferujeme osobní schůzku a prohlídku místa plánované investice. Pečlivě si upřesníme možnosti a požadavky jak z Vaší a naší strany, tak i ze stran dalších dotčených orgánů apod. Vzájemně si smluvně dojednáme podmínky spolupráce, honorář a termíny.

Architektonická studie stavby
Architektonická studie je nejdůležitější fází návrhu stavby. Začneme vypracovávat návrhy, ve kterých se postupně od konceptu a skic dopracujeme k hotové architektonické studii. Při této fázi je nejdůležitější naše spolupráce, abychom na základě Vašich požadavků mohli vypracovat studii k Vaší plné spokojenosti. Téměř od začátku procesu Vám předkládáme nejen podklady v tištěné podobě, ale i 3D model stavby, který si můžete interaktivně pocházet a prohlížet i na svém zařízení, tak aby Vám žádný detail neunikl.

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Jedná se o dokumentaci, která slouží k vydání územního rozhodnutí a definuje účel stavby, dále její polohopisné a výškopisné umístění a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Územní rozhodnutí není většinou u staveb rodinných domů požadováno, případně se dá sloučit se stavebním povolením. Vše ale záleží na konkrétní situaci. Nutnost územního řízení určí stavební úřad.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení
Nezbytná část projektu, při které bude připravena dokumentace návrhu k legislativnímu procesu. Tato dokumentace je totožná pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, rozdíly jsou pouze ve schvalovacím procesu. Ten je u stavebního povolení delší. V této fázi dokumentace nebudeme na Vašem projektu pracovat pouze my, ale také celá řada dalších specialistů, se kterými jsme projekt doposud jen konzultovali. Během tohoto kroku Vás obtěžujeme minimálně, přesto i zde je občas nutné pár technických záležitostí zkonzultovat.

Inženýrská činnost
Proces, při kterém k územnímu a stavebnímu řízení konzultujeme se správci sítí a dotčenými orgány státní správy, podáváme žádosti a získáváme stanoviska účastníků řízení, jako např. stanovisko krajské hygienické stanice, hasičského záchranného sboru, souhrnné stanovisko odboru životního prostředí, stanovisko orgánu památkové péče, stanovisko odboru územního plánování, stanoviska správců sítí a vlastníků veřejné dopravní infrastruktury apod., která budou vyžadována stavebním úřadem. Zjednodušeně – zastoupíme Vás ve stavebním řízení a vyřídíme pro Vás potřebná povolení.

Dokumentace pro provádění stavby
Projektová dokumentace navazuje na dokumentaci pro stavební řízení a slouží pro bezproblémovou realizaci stavby. Součástí dokumentace jsou výpisy výrobků, konstrukční detaily, výkazy výměr jednotlivých profesí, rozpočet stavby a slepý rozpočet stavby pro poptání realizačních stavebních firem.

Autorský dozor
Nám na výsledku a Vaší spokojenosti záleží a abychom svou práci mohli dovést ke zdárnému konci, je tato část nutností. Autorský dozor představuje vykonání kontroly postupu výstavby ve vztahu k projektové dokumentaci, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost stavby, dohled nad dodržením dokumentace ověřené ve stavebním řízení, posuzování návrhů dodavatelů na změny, účast na kontrolních dnech, konzultace v průběhu stavby formou telefonu nebo mailu, účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby.

Poradenská činnost
Nabízíme Vám poradenskou a konzultační činnost před koupí pozemku nebo stavby, prověření plánovaného záměru s ohledem na územní a regulační plán obce, posouzení možnosti dispozičních a stavebních úprav apod.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit