Rodinný dům Slopné

projekt: 2021

místo: Slopné
spoluautor: Pavel Zemánek

Popis lokality
Navrhovaná stavba je umístěna do malé obce Slopné, asi 10 km severovýchodně od Luhačovic na říčce Horní Olšava. V okolí stavby převládá zástavba samostatně stojících rodinných domu rozesetých do svahů přírodního parku Vizovické vrchy. Řešená parcela se nachází na severním okraji obce ve svahu s východní orientací. Pozemek je přístupný ze spodní, východní strany od malé obecní komunikace.

Urbanistické řešení
Samotné umístění domu vyplynulo z optimálního natočení ke světovým stranám, k výhledu do hor a vhodného dopravního napojení domu.
Navrhované dopravní řešení uvažuje s vybudováním nové příjezdové komunikace k pozemku investora přes stávající obecní pozemky.

Koncept
Dům je navržen jako jednoduchý objem tvaru kvádru, který je z poloviny zapuštěný do svahu, s rovnou zelenou střechou a velkým procentem prosklených ploch. Stínění těchto ploch bude v letních měsících pomocí přesahu střechy.
Stavba je řešena jako dvě odlišné části. První část je podnož domu pro zázemí, která má působit jako tvrdá, robustní, stálá. Druhou část domu tvoří obytné patro, které ční do krajiny a má výraz lehké, křehké a proměnné stavby. Tak aby umožnila co nejlepší propojení s okolní krajinou. Která se stále mění. Dům se bude v čase měnit nejen reakcí na sluneční světlo, v podobě pohyblivých stínících panelů, ale také stárnoucí fasádou ze surového dřeva.

Dispoziční řešení
Dispozice obytného patra je navrženo jako klasický trojtrakt. V první části orientované západně ke svahu se nachází veškerá zázemí domu. Jako vstupní prostor, dvouramenné schodiště, toaleta, koupelny, pracovní místnost a spíž. Střední část domu slouží komunikaci a šatně. Východní trakt obsahuje obytné místnosti. Nachází se zde dva dětské pokoje, pracovna a ložnice. Všechny pokoje mají svůj vstup na krytou venkovní terasu s výhledem. V jižní části domu je velká obytná místnost na šíři celého domu, která je řešena jako obývací pokoj a kuchyně s jídelnou. Na obytnou místnost ještě navazuje velká terasa, skrze kterou je možné volně procházet mezi obytnou částí a zahradou domu.
Dispozice části domu se zázemím obsahuje vstup se šatnou, technickou místnost, schodiště a velké zázemí pro zahradní techniku a nejrůznější vybavení. Součástí spodního patra jsou i parkovací stání, které jsou kryté vytažením obytného patra mimo objem zázemí.

Konstrukční a materiálové řešení
Spodní část domu pro zázemí je navržena jako zděná ze ztraceného bednění s prosvětlovacími prvky z luxfer.
Nadzemní část domu pro bydlení je navržena z montovaného, ocelového skeletu s ohledem na uvolnění dispozice a velkého procenta prosklení. Opláštění obytné části domu je navrženo jako provětrávaná fasáda s obkladem z dřevěných latí.