Rodinný dům Ostrožská Lhota

projekt: 2021

místo: Ostrožská Lhota

vizualizace: Pavel Zemánek

Popis lokality
Stavba se nachází v obci Ostrožská Lhota, asi 10 km jižně od Uherského Hradiště. V okolí se mísí jednopodlažní a dvoupodlažní zástavba se sedlovou střechou. Výšková hladina okolní zástavby v lokalitě je přibližně 6 metrů. Řešená parcela se nachází na okraji obce v klidné části zvané Pastušky. Pozemek je přístupný z jižní strany od místní komunikace. Parcelu z východní a západní strany vymezuje stávající zástavba, ze severní strany pak břeh potoka Okluky.

Urbanistické řešení
Na parcele se již dříve nacházela stavba, která byla ale ve špatném technickém stavu a byla tedy odstraněna. Návrh vychází z objemového a tvarového členění původní stavby jen s novým obsahem. Dům je umístěn na jižní hranici pozemku, což také vychází z historického uspořádaní zástavby v lokalitě a zároveň umožňuje otevřít dům do zahrady a k břehu potoka.

Koncept
Hlavním cílem bylo navrhnout malou, levnou stavbu určenou pro dvoučlennou rodinu, která bude mít prvky klasické venkovské architektury. Dům je navržen jako základní objem archetypu, který je doplněný dřevěnou konstrukcí střechy nad parkovacím stáním a jednoduchou stavbou dílny s rovnou zelenou střechou.