Rodinný dům Lipov

projekt: 2022

místo: Lipov
vizualizace: Pavel Zemánek

Popis lokality
Stavba se nachází v obci Lipov, asi 8 km jihovýchodně od Veselí nad Moravou v mikroregionu Horňácko. V okolí se mísí jednopodlažní zástavba se sedlovou střechou s dvoupodlažní zástavbou se sedlovou nebo rovnou střechou. Výšková hladina okolní zástavby v lokalitě je přibližně 6 metrů. Řešená parcela se nachází v širším centru obce. Pozemek je přístupný ze severní strany od místní komunikace. Parcelu z východní a západní strany vymezuje stávající zástavba, z jižní strany pak prudce stoupající svah kopce Hájová.

Urbanistické řešení
Návrh vychází z požadavků územního plánu a jasně vymezuje uliční linii. Dům je umístěn na severní hranici pozemku, což vychází z historického uspořádaní zástavby v lokalitě a zároveň umožňuje lépe proslunit dispozici celého domu. Dům přímo nenavazuje tvarem střechy na vedlejší stavby, což s ohledem na výšku jednoho souseda a tvar střechy druhého souseda nebylo ani možné. Dům se ale snaží dodržet ráz a charakter vesnické zástavby.

Dispoziční řešení
S ohledem na velikost a tvar stavební parcely bylo optimální dům řešit jako dvoupodlažní, v přízemí se nachází technické zázemí domu, schodiště, koupelna, pracovna a hlavní obytný prostor orientovaný do zahrady – na jih. V patře se pak nachází dva dětské pokoje, ložnice, koupelna a šatna.

Konstrukční a materiálové řešení
Studie je navržena tak, aby stavbu bylo možno realizovat více způsoby. Nejvhodnějším řešením je však dům pojat jako zděnou konstrukci dodatečně zateplenou, založenou na základových pasech a opatřenou stropem z železobetonových panelů. Šikmá střecha pak řešena jako dřevěný krov a plochá střecha z dřevěných vaznic.

Energetické řešení
Dům bude vybaven tepelným čerpadlem vzduch – voda, distribuce tepla bude skrze vodní podlahové vytápění ve všech místnostech domu. Tepelné čerpadlo bude zdrojem i teplé užitkové vody pro domácnost, v případě nepokrytí spotřební špičky bude dopomáhat zabudovaný elektrický kotel, který je součástí tepelného čerpadla. Jako sekundární zdroj tepla bude sloužit krb umístěný v hlavním obytném prostoru.