Rodinný dům Hluk – Květnová

projekt: 2022

místo: Hluk
vizualizace: Pavel Zemánek

Popis lokality
Stavba se nachází v obci Hluk, asi 10 km jihovýchodně od Uherského Hradiště na říčce Okluky. Řešená parcela se nachází na severozápadním okraji obce. V okolí parcely převládá řadová zástavba rodinných domů o dvou nadzemních podlažích s plochou střechou. I přes to je na sousední parcele rodinný dum o dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou. Tento dům značně převyšuje okolní zástavbu. Na řešeném pozemku není možné navrhnout objemově podobný dům s ohledem na požadovanou velikost a rozpočet stavby. Pozemek je přístupný ze severovýchodní strany od místní komunikace Květnová, ze severozápadní strany je pozemek jasně definován stávající zástavbou zmiňovanou již výše. Jihovýchodní hranice je definována stávajícím plotem. Na vedlejších pozemcích se v současné době, v blízkosti plánovaného domu, nenachází žádná stavba. Pozemky slouží jako zahrady k rodinným domům na ulici Novoveská. Jihozápadní strana parcely navazuje na stávající zahradu rodičů investora. Parcela je jižně svažitá, což umožňuje výhledy do širšího okolí.

Koncept
Cílem bylo navrhnout moderní rodinný dům se vzdušnou dispozicí, kde ale budou jednoznačně odděleny funkční zóny. Návrh pracoval se základními principy jako jsou průhledy, objemové proporce a orientace ke slunci. Celý návrh dbal na snadnou proveditelnost stavby a energetickou úspornost řešení. Důležitým výrazovým prvkem domu je umístění světlíku v místě vstupu, který nejen že přivádí světlo pro přilehlou pracovnu v přízemí, ale také dodává domu jedinečný vzhled a umožňuje vysázení zeleně. Ta slouží jako oživení vstupní části a přilehlých prostorů stavby. Zádveří domu je pojato jako poloprůhledný prostor, který propojuje technickou a obytnou část domu. Dále při vstupu umožňuje výhledy nejen do zahrady, ale i do širšího okolí. Dalším výrazovým prvkem je velká zastřešená terasa propojená s interiérem velkými okny. Terasa je umístěna tak, aby z ní bylo možné pozorovat krajinu, ale přitom byla chráněna před nárazovým větrem a pohledy kolemjdoucích v ulici.

Dispoziční řešení
V přízemí domu se nachází hlavní komunikační a obytný prostor, technické zázemí, koupelna, pracovna a garáž. V patře je pak klidová zóna o dvou dětských pokojích, ložnici a koupelně s toaletou.

Konstrukční a materiálové řešení
Studie je navržena tak, aby stavbu bylo možno realizovat více způsoby. Nejvhodnějším řešením je však pojat stavbu jako zděnou konstrukci dodatečně zateplenou, založenou na základových pasech. Strop nad přízemím je řešen jako monolitická železobetonová konstrukce s průvlaky skrytými do instalačního podhledu. Strop nad patrem může být řešen obdobě jako strop v přízemí nebo pomocí prefabrikovaných železobetonových panelů. Střecha je navržena jako skladba z tepelné izolace, spádových klínů a pvc folie, která je v patře přitížená kačírkem a nad přízemím extenzivní vegetační skladbou. Povrchové materiály jsou řešeny tak, aby byl dům jednoduchý a čistý, ale přesto nepůsobil chladně. Všechny materiály jsou podobně voleny, a to jak v interiéru, tak v exteriéru, pro umožnění vizuálního propojení. V celém domě převládá světlá velkoformátová dlažba a světlá omítkovina, která je doplněná obkladem v odstínu zlatého dubu a černého mramoru. V exteriéru je světlá fasáda doplněna panely parklex gold. Všechny výplně otvorů včetně stínících žaluzií jsou navrženy ve stříbrné nebo světle šedé barvě. Zpevněné plochy jsou řešeny velkoformátovou betonovou dlažbou, místy doplněnou o betonové nášlapy kladené se spárou.