Rodinný dům Hluk – Hradišťská

Popis lokality
projekt: 2022

místo: Hluk
vizualizace: Pavel Zemánek

Popis lokality
Stavba se nachází v obci Hluk, asi 10 km jihovýchodně od Uherského Hradiště na říčce Okluky. V okolí stavby převládá řadová zástavba rodinných domu o jednom nadzemním podlaží a podkroví se sedlovou střechou. Řešená parcela se nachází na severozápadním okraji obce. Pozemek je přístupný z východní strany od hlavní komunikace Hradišťská, z jižní a severní strany je jasně vymezen stávající zástavbou, západní hranici pak lemuje malý potok Žabínek.

Urbanistické řešení
Návrh se snaží skloubit požadavky investora, příslušného stavebního úřadu a platného územního plánu. Klient trval na posunutí domu hlouběji na parcele, což mu kvitoval i příslušný stavební úřad. Dům dále navazuje na okolní zástavbu jak objemovým řešením a výškou zástavby, tak i tvarem a sklonem střechy.

Koncept
Cílem bylo navrhnout moderní rodinný dům ve venkovském tvarosloví a jeho obytné prostory co možná nejvíce orientovat na jihozápadní stranu do zahrady. Celý návrh dbal na jednoduchost dispozice a snadnou proveditelnost stavby.

Dispoziční řešení
V přízemí domu se nachází hlavní komunikační a obytný prostor, technické zázemí a garáž. V patře je pak klidová zóna o dvou dětských pokojích, ložnici a koupelně s toaletou.