Rodinný dům Hluk – Antonínská

projekt: 2023

místo: Hluk

vizualizace: Pavel Zemánek

Popis lokality
Stavba se nachází v obci Hluk, asi 10 km jihovýchodně od Uherského Hradiště na říčce Okluky. Řešená parcela se nachází na jihozápadním okraji obce. V okolí parcely převládá řadová zástavba rodinných domů o jednom nebo dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou. Stavební pozemek je tvaru obdélníku o rozměrech cca 10,3 x 55 metrů a v současné době je užíván jako zahrada s drobnými stavbami sloužícími jako zázemí a garáž. Parcela je přístupná ze západní strany od místní komunikace v ulici Antonínská. Komunikace v ulici je přibližně o 1,5 metru výše než stavební parcela. Severní hranici parcely v místě plánované stavby definuje sousední stavba rodinného domu. Jižní hranici pak definuje pouze plot mezi zahradami investora a souseda

Urbanistické řešení
Návrh se snaží skloubit požadavky investora, příslušného stavebního úřadu a platného územního plánu. Navrhovaná stavba dodržuje uliční čáru, výšku zástavby i objemový charakter v lokalitě. Dům je umístěn   pří západní hranici pozemku, v místě, kde je parcela přístupná z místní komunikace.

Koncept
Hlavním konceptem bylo navrhnout standardní dům umístěný do řadové zástavby, který ale obsáhne všechny požadavky investora. A to jak na bezbariérové užívaní přízemí, tak i požadavek na možné změny v budoucnu na dvougenerační stavbu o dvou samostatných bytech s vlastním vstupem. V neposlední řadě byl kladen důraz na kompaktnost stavby a ekonomičnost možného provedení.

Dispoziční řešení
Dům se skládá ze dvou podlaží, přičemž vrchní patro obsahuje vstup, čtyři pokoje, koupelnu a schodiště do přízemí. V přízemí je pak umístěn hlavní obytný prostor, technické zázemí domu, koupelna a sklad. Ten je možné v budoucnu, po demontáži lehkého schodiště, užívat jako pokoj.