Rodinný dům Březová

projekt: 2023

místo: Březová

vizualizace: Pavel Zemánek

Popis lokality
Navržená stavba se nachází v obci Březová, asi 15 km jihovýchodně od Uherského Brodu. Obec Březová se nachází ve IV. zóně CHKO Bílé Karpaty. Řešená parcela je situována v širším středu obce. Charakter zástavby obce lze zařadit jako forma ulicové vesnice s prvky rostlé formy hromadné vesnice. V okolí parcely se mísí řadová a volně stojící zástavba rodinných domů o jednom nebo dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou. Pozemek je jihovýchodně svažitý a přístupný jak z jižní, tak ze severní strany od malé místní komunikace. Ze severní a západní strany je pozemek vymezen parcelou původního náhonu k již neexistujícímu Ševčíkovu mlýnu, který stával na řešené parcele. Dnes tento mlýn připomíná pouze pozůstatek částí základů mlýnice a dále zachovaná obytná část mlýna na sousedním pozemku, která dnes slouží jako rekreační objekt. Jihovýchodní a východní hranice pozemku je definována pouze hranicí parcely, kde navazuje na zahrady sousedních domů. Pozemek dnes slouží jako zahrada s ovocným sadem.

Urbanistické řešení
Návrh se snaží skloubit požadavky investora, platného územního plánu a požadavky CHKO Bílé Karpaty. Navrhovaná stavba dodržuje požadovanou výšku zástavby, tvar a sklon střech a objemový charakter zástavby v lokalitě. Dům je umístěn v jihozápadní části pozemku pro lepší dopravní a inženýrské napojení. Umístění domu také jasně definuje jeho předprostor a soukromou zahradu.

Koncept
Požadavkem klienta bylo navrhnout rodinný dům s poněkud prostorově náročným programem. Proto je dům rozčleněn, aby dodržel objemový charakter okolní zástavby, ale také lépe reagoval na svažitý terén parcely. Jedním z důležitých výrazových prvků je převýšený hlavní obytný prostor a umístění vstupu v takzvaném krčku propojujícím společenskou a klidovou část. Po vstupu do domu se tak skrze prosklenou fasádu otevřou výhledy do ovocného sadu a na severozápadní svahy Malého a Velkého Lopeníku. Celý návrh dbal na snadnou proveditelnost stavby a energetickou úspornost řešení.

Dispoziční řešení
Dům je členěn na dva hlavní objemy. První objem obsahuje technické zázemí domu, garáž, hlavní obytný prostor a prostory na něj navazující. Druhý objem je připojený skrze krček, ve kterém se nachází i hlavní vstup do domu. V přízemí je zde umístěna pracovna a rodičovská část domu. V podkroví je pak klidová část dětí o dvou pokojích a koupelně. Přízemí domu je propojeno se zahradou skrze terasu z hlavního obytného prostoru, zádveří a ložnice rodičů.