Rodinný dům Boršice - Stará ves

projekt: 2023

místo: Boršice

vizualizace: Pavel Zemánek

Popis lokality
Stavba se nachází v obci Boršice, asi 10 km západně od Uherského Hradiště na říčce Dlouhá řeka. Řešená parcela se nachází v jižní části obce. V okolí parcely se mísí řadová a volně stojící zástavba rodinných domů o jednom nebo dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou. Pozemek je přístupný ze severní strany od místní komunikace. Parcela je v místě uliční čáry poměrně úzká a dále pak prudce severovýchodně svažitá. Z východní a západní strany je pozemek jasně definován stávající zástavbou rodinných domů. Jižní strana parcely navazuje na soukromé zahrady a sady ovocných stromů táhnoucí se svahem zvaným Pod Chrastím.

Urbanistické řešení
Návrh se snaží skloubit požadavky investora, příslušného stavebního úřadu a platného územního plánu. Navrhovaná stavba dodržuje uliční čáru, výšku zástavby i objemový charakter v lokalitě. Dům je umístěn při severní hranici pozemku, kde doplňuje svým objemem řadovou zástavbu. Střecha domu je navržena jako sedlová, v uliční části orientována sedlem souběžně s ulicí. Dále do zahrady je střecha orientována sedlem kolmo na ulici.

Koncept
Hlavním konceptem i cílem bylo navrhnout rodinný dům, kde se spojí současné požadavky na užívání s prvky venkovské architektury, a to jak pro objemové řešení, tak materiálovým pojetím. Důležitým prvkem je rozdělení domu do menších objemů z důvodu reakce na prudký svah. Ale i proto, aby dům umožnil lepší proslunění dispozice a sousední stavby, která má do navrženého atria situována okna z obslužných místností.

Dispoziční řešení
Dům je navržen jako dvoupatrový, přičemž jedno patro obsahuje ještě dvě výškové úrovně. Vstupním patrem do domu je suterén, který obsahuje pouze technické zázemí domu, vstup a schodiště do přízemí. Na stejné úrovni je navrženo i parkovací stání, které je kryto objemem dalšího patra domu. Z krytého parkovacího stání je možno projít rovnou do zahrady pomocí exteriérového schodiště. V přízemí se pak nachází dva dětské pokoje orientovány do ulice, ložnice, koupelna, obslužné prostory a hlavní obytný prostor orientován do zahrady.